Tallinn, Liivalaia, Juhkentali, Liivamäe ja Imanta tänavate vahelise kvartali detailplaneering, kehtestati 2003

Praegu laiutab suuremal osal sellest maatükist parkla, mis ala detailplaneeringu järgi asendub tulevikus kuni 27-korruselise hoonega. Planeeringu koostanud arhitekt Rein Murula lausus, et Olümpia vastu on kavandatud ärihoone, millel kolm eri kõrgusega torni. Hoone rajamine läheb esialgsete hinnangute kohaselt maksma ligi 800 miljonit krooni. Samuti näeb planeering ette täiesti uue Imanta tänava rajamise. Ligi saja meetri pikkune osa antud tänavast kulgeks õhus, toetudes postidele. Tänav ulatuks Härjapea ürgorgu, ulatudes maapinnast kuni kolme meetri kõrgusele, silla alla rajatakse haljasala.“
Urmas Seaver. Tallinn müüb kaks kallist krunti. Postimees 19. nov. 2004