Spa hotelli detailplaneering, Sadama 22, Haapsalu. 2016, kehtestatud 2017

Arhitektid: Rein Murula, Karl Koosa, Aleksei Tihhonov, Erik Talvik.

Detailplaneeringuga moodustatava krundi sihtotstarbeks on 100% ärimaa, 2- … 3-korruselise hoonestusega. Juurdesõit planeeritavale alale säilib olemasoleval kujul Sadama tänavalt, parkimiskohtadega planeeritud hoonestuse ja Sadama tänava vahelisel alal paiknevas parklas. Üksikud parkimiskohad säilivad villa Peltzeri esisel kõrghaljastusega kaetud alal, puude vahel. Tagalahe ja planeeritud hoonestuse vaheline ala (Sadama tn 22a) on ettenähtud rannaäärse promenaadi pikendusena, koos restorani ja hotellitubasid teenindavate terrassidega. Tagalahe ääres paiknevad paadisillad on ettenähtud rekonstrueerida, liites need promenaadi ja restoraniga koos toimivaks tervikuks.

Detailplaneeringus on ette nähtud ajaloolise väärtusliku villa Peltzer säilitamine ja rekonstrueerimine, 1998. aastal juurde ehitatud hotelli- ja restoranimahtude lammutamise võimalus ja nende asemele uue tervikliku kompleksina toimiva mahtu ehitamine. Lammutatud hoonemahtude asemele on planeeritud uus, kaasaegsetele nõuetele vastav 2- … 3-korruseline restorani-, spa- ja hotellikompleks, villa Peltzeri ajaloolise mahu ida- ja põhjaküljel. Villa Peltzer on ettenähtud säilitada ja rekonstrueerida olemasoleval kujul, eksponeerituna lõunapoolsel pargi ja läänepoolsel Sadama tn. küljel. Ajaloolise villaga liituvad ida- ja põhjapoolsel küljel restoranimaht ning põhjapoolsel küljel hotellimaht.

Funktsioonilt on tuginetud piirkonna rekreatsiooni- ja puhkeotstarbelisele suunitlusele, luues täiendava aastaringselt toimiva atraktsiooni Tagalahe kaldal paikneva promenaadi kasutajatele.