Sillamäe Vanalinna Kool, konkurss 2019

Arhitektid: Rein Murula, Karl Koosa, Aleksei Tihhonov, Kristiane Karine Kand

Projekti peamised märksõnad on kaasaegne õpikäsitus ja liikuma kutsuv kool. Hea koolihoone arhitektuur loob pedagoogika uutele suundadele raamistiku ja võimalused, olles paindlik, innovatiivne ja kaasaegne.

Kooli välisarhitektuur edastab veenvalt tähtsa sõnumi uue arhitektuuri tulekust Sillamäele, kuid seejuures ei püüta edvistada, akende suurus ja kuju ning katusekalded on funktsionaalselt põhjendatud (päikesepaneelid). Taotluseks ei ole arhitektuurse kontrasti rõhutamine ülejäänud Sillamäega, vaid loomuliku arengu kajastamine edumeelset pedagoogikat peegeldava koolihoone uues ja sellisena märgilises arhitektuuris. Sillamäe koolihoone ei pürgi kõrgustesse, kuid vertikaalselt tõusev hooneosa paisjärve poolses nurgas tõstab selle ka maamärgiks, mis paistab intrigeeriva uue märgina Tallinna maanteele. 

Kooli ruumid on koondatud ümber keskme, mille südameks on avar aatrium laia astmestikuga. Seal asuvad ka jutupesad, kooli digitaalne infoekraan ning atraktiivne taimkattega roheline sein. Klassiruumide paigutuses on arvestatud vajadust noorem vanuserühm eraldi “pesastada” ja eraldi sissepääsuga.

Klassiruumid on erineva suuruse ja kujuga: noorema vanuserühma eas lapsed tunnevad end vabamalt ruumides, kus on välditud täisnurki, rääkimata teravnurkadest. Vanemates klassides pole see enam nii vajalik, alates 8. klassist hakatakse eelistama korrastust ja korrapära.