Kutimuti noortelaagri koolitusmaja Lohusalus, projekt 2021

Arhitektid: Rein Murula, Karl Koosa, Kristiane Karine Kand

Kutimuti noortelaagri uus koolitusmaja on projekteeritud järsu pinnavormi jalamile. Hoone arhitektuurne põhikontseptsioon on hoonetevaheline kooskõla ja seotus, hoone tugev seostamine loodusliku reljeefiga s.t. erineval kõrgusel paiknevate looduslike maapinna tasanditega ning tervikliku kompleksi moodustamine krundi väljakujunenud hoonestusalal.
Plaaniliseks kontseptsiooniks on ruumijaotuse paigutamine maksimaalselt kahele korrusele, seostades korrused krundi erineval kõrgusel paiknevate looduslike tasanditega. Loodusliku reljeefiga seostamine tagab sissepääsud hoonesse mõlemalt tasapinnalt. Lisaks on plaanilahenduse kujundamisel silmas peetud erineva otstarbega ruumide jaotamine erinevatele korrusetele – 1-korrusel saal ja seda teenindavad ruumid ning 2-korrusel majutusruumid kooshoonet teenindava tehnilise ruumiga.
Ruumid on grupeeritud otstarbe ja kõrguse alusel erinevatele korrustele. Hoone keskmes on läbi kahe korruse paiknev saal. Ümber saali paiknevad L-kujuliselt hoone lääne ja põhjaküljel 1-korrusel saali teenindavad ruumid ja 2-korrusel majutusruumid. Teenindavad ja majutusruumid on saalist eraldatud hoonet läbiva koridoriga.