Korterelamud Paldiski mnt. 5/7 Tallinnas, 2014

Arhitektuurne lahendus

Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on krundile projekteeritud kaks hoonet, mis on maa-aluse keldrikorrusega omavahel ühendatud. Suurem hoone paikneb krundi põhjapiiril  ning väiksem hoone krundi lõunapoolses osas. Tänavaäärne hoone paikneb Paldiski mnt. 9 ja Paldiski maantee teemaa krundi piiril.

Paldiski maantee äärne hoone on 5- ja osaliselt 6-korruseline. Tänavaäärse hoone taga on n.n. hoovimaja, mis vastavalt detailplaneeringule on 3- ja osaliselt 4-korruseline, erineva korruselisusega

Tänavaäärse hoone läänepoolsesse trepikotta ning esimesel korrusel paiknevatele äripindadele pääseb Paldiski maantee poolselt küljelt ning idapoolsesse trepikotta hoovipoolselt küljelt. Hoovimaja trepikoda avaneb hoone põhjapoolsele fassaadile ning esimese korruse korteritesse pääseb otse maapinna tasandilt. Maa-alusele korrusele pääseb tänavaäärse hoone läänepoolses osas paiknevat kaldteed mööda. Kaldteele pääseb otse Paldiski maanteelt.

Krundi kagu- ja edelanurka, Paldiski maantee suhtes hoonega varjatud osasse, on haljasaladele ettenähtud väikelaste mänguväljak ja puhkeplats koos grillialaga. Mänguväljak on planeeritud krundi kagu- ja puhkeplats koos grillialaga edelanurka.Hoonete esimestele korrustele projekteeritud korterid avanevad lõunafassaadil maa-aluse korruse katuslael või maapinnal paiknevatele avaratele terrassidele. 


Arhitektid: Rein Murula, Karl Koosa, Aleksei Tihhonov-Tärn, Kadri Kiho

Kutsutud arhitektuurivõistlus 2011 – I Preemia

Projekt: 2012
Valmis: 2014
Tellija: Fogarty OÜ
Ehitaja: Rand & Tuulberg AS
Kortereid : 54