Büroohoone Pärnu mnt 21 Tallinnas, 2016

Arhitektid: Rein Murula, Karl Koosa, Aleksei Tihhonov-Tärn

Hoone kõrgus, maht ja paiknemine on määratud kehtiva detailplaneeringuga.

Hoone üldiseks kontseptsiooniks on äriruumide- ja 2 avara luksusliku korteriga hoone, mille välisfassaadide moodne ja tagasihoidlik arhitektoonika haakub arhitektuuriliselt naabruses paiknevate väärikate ajalooliselt väärtuslike hoonetega (arh. mälestis Pärnu mnt 23) ning sobitub Pärnu maantee äärsesse väljakujunenud tänavafronti (Estonia pst ja Sakala tn. vahelisel lõigul).

Hoone 6-korruseline põhimaht järgib väljakujunenud ehitusjoont Pärnu mnt ja hoovipoolsel küljel s.t. hoone nurgad ühtivad külgnevate hoonete nurkadega. Hoovipoolsel küljel on hoovi sügavusse eenduv postidele toetuv 5-korruseline maht.

Keldrikorrus ulatub hoone laiuses Pärnu mnt äärsest krundipiirist kuni Tatari tn 6a piirini. Keldrikorrus on plokistatud Tatari tn 6a piiril naaberkrundile projekteeritava hoone keldrikorrusega (OÜ Alver Arhitektid töö. 14171).

Tagamaks linnaruumi säästlikku kasutust ja hooviala kasutajasõbralikku planeeringut, on pääs kelrikorrusele lahendatud läbi Tatari tn 6a projekteeritava hoone panduse ja keldrikorruse, mistõttu on Pärnu mnt 21 keldrikorruse põrand projekteeritud samale kõrgusele Tatari tn 6a projekteeritud hoone keldriga (abs. km 15,15m).

Arvestades Pärnu mnt äärse ja hooviala maapinna kõrguste vahet (0,9 … 1,31m) ja tagamaks ühendust läbi hoone on esimese korruse trepikoda-koridor jaotatud erinevatele tasapindadele, mis on omavahel ühendatud trepiga.

Arvestades Pärnu mnt. linnaruumilise tähtsusega on esimesele korrusele kavandatud kõrgemad ruumid (kõrgus põrandast põrandani 4,3m), mida on võimalik kasutada kaubandus-teenindusruumidena ja ülemiste korruste äriruumid kõrgusega (põrandast põrandani 3,2m), mis on sobilik büroodeks.

Luksuslikud korterid on projekteeritud läbi kahe ülemise korruse, 5- … 6-korrusele, avarate terrassidega ida- ja läänepoolsele küljele, kasutades ära detailplaneeringus määratud 6-korruse tagasiasted.