Scientific research

Urban planning analysis and planning proposals for the modernization of blocks of 1960s standard housing (series 1-317)

Urban planning analysis and planning proposals for the modernization of blocks of 1960s standard housing (series 1-317)

Septembris 2009 sõlmisid Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Tehnikakõrgkool lepingu uurimistöö läbiviimiseks teemal „Linnaehituslik analüüs ja planeerimisettepanekud 1960-ndate tüüpelamute (seeria 1- 317) kvartalite kaasajastamiseks”. Maa-alade…

Loe edasiUrban planning analysis and planning proposals for the modernization of blocks of 1960s standard housing (series 1-317)