Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi juurdeehituse arhitektuurivõistlus, 2009

Arhitektid: Rein Murula, Jaan Kuusemets, Karl Koosa, Kadri Kiho

Õppetöö ja suur osa teadusest on kokku põimunud üheks dünaamiliseks tervikuks. Tagatud on soodsad tingimused interdistsiplinaarseks suhtlemiseks ja koostööks. Püütud on luua inspireeriv õppe- ja teadustöö keskkond, mis oleks paindlik, ühendav ning rangetest raamidest väljapoolevaatav. 

Uude hoonesse on kõrvuti paigutatud kaks suurt auditooriumi, mille ühendamisel tekib võimalus ka rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldamiseks. Uue ja vana hoone vahele on kavandatud hästi isoleeritud ning erinõuetele vastav süvateaduse ja laborite kompleks.