Narva maantee 67 kinnistute detailplaneering Tallinnas. 2007

Arhitektid: Rein Murula, Heidi Urb

Koostatud detailplaneerimise lahenduses on Narva mnt. 67 kinnistu hoonestatav väiksemate eraldiseisvate kruntidena. Eesmärk on planeerida multifunktsionaalne kompleks, kus äripinnad on integreeritud korterelamute hoonemahtu.

Eesmärk on säilitada avaliku kasutusega haljasaladena väärtuslikud kõrghaljastuste grupid. Kavandada hoonete teenindamiseks ja juurdepääsude lahendamiseks avalikud tänavad, juurdesõidu- ja jalgteed, parkimisalad ning rekreatsioonialad. Kujundada kesklinnale sobilik tasakaalustatud ja jätkusuutlik linnaruum.

Kujundada kergliikluse, jalakäijate ja jalgratturite, korrektne läbipääsukoridor läbi terve planeeritava maa-ala, ühendamaks kesklinn ja mereäärne jalakäigutee