Munitsipaalelamu Erika 9 Tallinnas, 2003

Arhitektid: Rein Murula, Karl Koosa, Marti Kahu, Karl Koosa

Projekt: 2002
Valmis: 2003
Tellija: Tallinna Elamumajandusamet
Ehitaja: Facio Ehitus OÜ

Erika tn. 9 korterelamu paikneb Tallinna Põhja linnosas, Angerja ja Karjamaa tänavate ristumisel, hoonestatud kvartali sisemuses. Krunt paikneb n.ö. hoonestatud elamukvartali sisemuses. Kvartal on hoonestatud erinevatel ajajärkudel peale sõda – hooned 50-datest., 60-datest. ja 70-datest. aastatest. 50-date. aastate hoonestuse moodstavad endised Nõukogude armee kasarmud, mida on kohati rekonstrueeritud erinevate omanike poolt, muutes kunagi ühtsena mõjunud kvartali kaootiliseks. Hooned mainitud piirkonnas on puuduliku hooldamise tõttu lagunenud.

Korterelamu on L-tähe kujuline, kagu-loode suunalise orientatsiooniga. 4 korrus paikneb ainult kagu-loode suunalise põhimahu peal, samuti ka katusekorrus. 4 korruse maht ulatub loodeküljel konsoolina vanast mahust üle ca. 2.0 m, moodustades rõdud. Kagusein, mis tuleb peale endise hoonetiiva lammutamist uuesti rajada kujutab endast rõduderiiulit 4 korrusega. Kirde-edela suunaline tiib jääb 3 korruseliseks. Katusekorrus võimaldab rajada ülemised korterid suuremad kui 1-toalised. Osaliselt paiknevad katusekorruse korterite ees terrassid (käidav katus), mis korterite vahel jaotatakse 2.0 m kõrguste laudseintega. Endise kasarmu Angerja tänava poolsed n.n. tühjad nurgad, tiibade kohal, ehitatakse ,,kinni’’.

Viimistlusmaterjalideks fassaadil on soojustusel paiknev polümeerkrohv ning laudis. Hoone n.n. vana osa kaetakse soojustusel krohviga. Kinniehitatavad nurgad kaetakse laudisega. Fassaadi ilmestamiseks ning korterite valgustatuse suurendamiseks pikendatakse olemasoleva hoonemahu ühtlases rütmis asetsevad aknaavad osaliselt põrandani nii, et igas korteris oleks üks ,,prantuse’’ rõdu-tüüpi avatäide. Prantsuse rõdudel on metallvõrguga piire.