Golfiklubi Suurestas Harjumaal, 2009

Golfiklubi Suurestas Harjumaal, 2009

Arhitektid: Rein Murula, Karl Koosa
Tellija: Golfest AS

Planeering

Detailplaneeringu käigus krunditakse planeeritav ala, määratakse ja näidatakse liikluskorraldus ning parkimisvajadus, hoonestusalad ja –viis, näitatakse ära olemasolevad ja kavandatavad insenervõrgud, likvideeritavad ja rajatavad kõrghaljastusalad ning planeeritavad veekogud. Planeeringulahenduse väljatöötamisel olid muuhulgas aluseks ka Soome Golfiliidu poolt välja töötatud turvanõuded golfiväljakutele.

Golfiväljak on oma iseloomult arhitektuurselt kujundatud maastik, mis ilmestab ümbritsevat piirkonda ja mitmekesistab antud juhul Rae valla elanike ning külaliste sportimis- ja vabaaja veetmise võimalusi, toob otseselt ja kaudselt kaasa uusi töökohti ning tõstab kaudselt maa väärtust ümbritsevatel aladel.

Planeeringuga määratakse nimetatud krundi maakasutuse sihtotstarbeks 100% ärimaa. Planeeritavale krundile rajatakse golfiväljak ja selle klubi- ja administratiivhooned, hoonete suurimaks ehitusaluseks pinnaks planeeringuga on määratud 0,5 ha, hoonete kõrguseks arvates maapinnast on lubatud 8,5 m ja mitte rohkem kui 2 korrust. Krundi ehitusalune pind on ca 40 ha.

Klubihoone

Suuregolfi maaüksusele on rajatud 18 auguga golfiväljak, juurdesõidutee, parkimisplats ja teenindavad tehnovõrgud. Klubihoone eesmärgiks on golfiväljaku külastajate teenindamine. Abihoones paiknevad väljaku hooldustehnika ja vahendid.

Hoonete vormikontseptsiooni aluseks on golfiväljaku tehislikult lainjas ja muutuv pinnavorm, mis on arhitektuurse vormina edasi antud nii klubi- kui abihoone katusele ja osaliselt plaanile. Klubihoone murtud plaanilahendus meenutab golfiväljaku ,,greeni’’ kuju.
Hoone plaaniline ruumijaotus toetab päikese liikumise suunda päeva jooksul, võimaldades õhtupäikese maksimaalset pääsu restorani vitriinakendest hoone sisemusse ning kaetud väliterrassile. Loomuliku valguse seisukohast on hoone teenindussissepääs ja teenindusvarjualune hoone otsas paigutatud ida- ja põhjaküljele kui vähem valgustust nõudvad paigad, jättes lõunaküljele päikeseterrassi.

Klubihoone on pikliku põhja-lõuna suunalise vormiga. Ruumid on paiknevad hoone piklikuks venitatud mahus, jättes peasissepääsu vahetusse lähedusse avaralt laieneva ja kõrgema restorani- ja caddymaster-baari osa. Hoone on ühekorruseline, madalakaldelise murtud katusega. Pesissepääsu kõrval paiknev vastuvõtulett-caddymaster-baar võimaldab külaliste kontrolli ja sisenemist garderoobidesse ning ülevaadet väljakule.

Lõunaküljel asub restoraniga ühtse tervikuna moodustav katusega kaetud väliterrass.